Świat w twoich rękach

Ktoś kiedyś opowiedział mi, że polonistka w jego szkole tępiła wśród swoich uczniów i uczennic gestykulację – podobno uważała, że jeśli potrzebujesz rąk, żeby o czymś opowiedzieć, masz zbyt ubogie słownictwo. “Przybysz” Shauna Tana odwraca tę tezę: w przegadanym świecie to właśnie gest jest nośnikiem prawdziwych znaczeń.