Słychać jedynie rzeczywistość

W świecie pokoju tak łatwo odwracać wzrok od tego, co przypomina o wojnie. Nie dla wszystkich konflikt kończy się jednak wraz z rozejmem. “PTSD” Guillame’a Singelina opowiada o ludziach w zawieszeniu między chęcią zapomnienia a pamięcią – za pomocą pisania dźwięku autor pokazuje, że w tej sytuacji słowo „rzeczywisty” nabiera innych znaczeń.

Nie wszystko widać

“Odyseja Hakima Fabiena Toulmégo to opowieść między innymi o zaufaniu – jak dużo dowiemy się o życiu tytułowego uchodźcy zależy od cierpliwości, zrozumienia i uwagi. Historia tułaczki odsłania się przed autorem komiksu i przed odbiorcami z czasem, ale trzeba mieć świadomość, że nie wszystko zostanie odkryte.