Which way leads home?

Alastair Sterling wakes up in an artificial body 16 years after his death. Brendan Pinsky, his former partner, copes with feeling for him. World-curious Sulla has to watch her every step. Main characters in Blue Delliquanti’s “O Human Star” ask themselves the question appearing in the title of this text while trying to figure out their place in the world.

Którędy do domu?

Alastair Sterling budzi się w sztucznym ciele 16 lat po swojej śmierci. Brendan Pinsky, jego dawny partner, mierzy się z powracającymi uczuciami. Ciekawa świata Sulla musi uważać na każdy swój ruch. Główni bohaterowie “O Human Star” Blue Delliquanti wciąż zadają sobie pytanie postawione w tytule tekstu, starając się odnaleźć swoje miejsce w świecie.

Serca ciemności

Wszystkie wydarzenia w “Kongu” Toma Tiraboski i Christiana Perrissina rozgrywają się wokół rzeki. Nie tylko tej dosłownej – prowadzący w głąb lądu szlak kształtuje też umysły kolonizatorów na kształt statków płynących po nieznanych wodach. Naraża ich tym samym na niebezpieczeństwo: kiedy któryś z nich traci czujność, osiada na mieliźnie, na zawsze pozostając w dżungli.